CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT CONTAINER

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT CONTAINER

Hotline: 0974 295 899

Tiếng Việt Tiếng Anh

Sản phẩm nổi bật

CONTAINER LẠNH 20 FEET
CONTAINER LẠNH 40 FEET
CONTAINER BẢO VỆ 10 FEET
CONTAINER TOILET
CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET
CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET CÓ TOILET
CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET CÓ TOILET
CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại viên 1

0946 905 799

ctyhungphatcontainer@gmail.com

Facebook

Điện thoại viên 2

0914 520 266

ctyhungphatcontainer@gmail.com

Facebook